ŽABÍ SVĚT

VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ VÍTÁM VE SVÉM ŽABÍM SVĚTĚ

povídky

Jak Žába, Kašpárek a Prasátko lezli na horu
Daleko za rybníkem, za polem a za lesem tyčí se veliká hora. Když je jasno, je od rybníka vidět, jak se pne do výše a na jejím vrcholku se leskne sníh.

U rybníka žije Žába, v lese Prasátko a někdy je navštíví jejich kamarád Kašpárek. Jako třeba dnes ráno, je krásné počasí a tak si vyšel na procházku. Kašpárek, Žába a Prasátko sedí na břehu rybníka a pozorují dalekou a vysokou horu.

"Jak se ta hora leskne!", povídá obdivně Kašpárek.

"A jak je vysoká", říká Prasátko.

"Určitě tam odsud musí být moc daleko vidět", přidává se Žába a v tom ji napadlo: "Co kdybychom se tam vypravili a na horu vylezli?"

Ostatní hned souhlasili: "To je nápad!"

"Vyleštím si rolničku a budu celou cestu klinkat, aby nám bylo veselo", prohlásil Kašpárek a dal se do cídění rolničky.

"A já si nasbírám bukvice a žaludy a budu je celou cestu pojídat, abych bylo silné a na horu vylezlo", řeklo prasátko a začalo sbírat žaludy.

"A já se najím žabince, abych byla veliká a hory se nezalekla", usmyslela si Žába a už se láduje žabincem, div nepraská.

Když se dosyta nacídili, nasbírali a naládovali, vydali se na cestu. Šli přes les, přes pole, až odpoledne došli celí upachtění k hoře. Zblízka byla ještě mnohem větší než zdálky a tyčila se nad kamarády náramně hrozivě.

Žába se pokusila nafouknout, aby se jí hora lekla, ale hora se nelekla. Žába sklíčeně zakvákala:

"Ta hora je vyšší, než jsem si myslela a vůbec se mě nebojí! Zaklinkej, Kašpárku, rolničkou, abychom se rozveselili."

Jenže Kašpárkovi bylo z pohledu na obrovskou horu stále víc úzko a vůbec se mu do klinkání nechtělo.

"A co ty Prasátko, jsi pořád dost silné?"

Jenže Prasátko na to nic neřeklo, protože zjistilo, že cestou snědlo všechny žaludy a bukvice. Otočilo se a utíkalo zpátky domů do lesa, aby si nasbíralo nové k večeři. Když to ostatní viděli, už se jim vůbec nechtělo lézt na vysokou horu a utíkali zpátky za Prasátkem.

Večer seděli zase Žába, Kašpárek a Prasátko u rybníka. Žába už byla zase veliká, naládovaná žabincem, Kašpárek vesele klinkal rolničkou, Prasátko chroustalo žaludy a společně pozorovali vysokou horu, jak se leskne ve světle zapadajícího slunce.


(převzato)

Žádné komentáře
 
založeno 18.10.2006